CHP Support

CHP Support B.V.

Wie zijn wij?


Wat doen wij?


Contact


WKK installatie


CHP Support BV - KVK 76870626 - [email protected]


WKK installaties


CHP Support is actief als dienstverlener voor WKK installaties.Definitie

Een Warmte-krachtkoppeling (kortweg WKK) staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht (elektriciteit). De kracht is afkomstig van een verbrandingsmotor  die een generator aandrijft die elektriciteit opwekt.


De warmte die daarbij vrijkomt wordt gebruikt om kassen op te wekken. De uitlaatgassen worden gereinigd en worden als CO2 in de glastuinbouw gebruikt.


De Engelse term voor WKK is CHP, wat een afkorting is voor ‘Combined Heat Power’.WKK installatieWKK Vermogen

Het elektrisch vermogen is meestal tussen de 3 tot 4,5 MWhe. De warmte capaciteit is ongeveer 110% van de elektrische capaciteit.


Dus een WKK met een elektrische capaciteit van 4 MWe, heeft een warmte capaciteit van 4,5 MWth en een totale capaciteit van 8.5 Mwth. Per MWhe verbruikt een WKK ongeveer 258 m3 aardgasRendement

Het toepassen van WKK brengt economisch voordeel met zich mee, omdat het rendement (door de inzet van warmte, electriciteit en CO2) hoog is. Het totale effectieve rendement is vaak meer dan 90%. Een goed berekende en bedreven warmte-krachtcentrale zal richting 100% gaan. Het financiële rendement is echter afhankelijk van ontwikkeling van zowel gas, elektra als CO2 prijzen. Het financiële rendement staat de laatste jaren onder druk.Fiscaal

De door een WKK installatie opgewekte energie is duurzaam, waardoor bij de fiscale aangifte een energie-investeringsaftrek kan worden aangevraagd.EU-ETS

Indien de totale capaciteit van een WKK installatie meer bedraagt dan 20MWh, valt zij onder de regels van de emissiehandel EU -ETS.


EU ETS is een markt instrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen (kosten)effectief wil verminderen om zo haar doelstellingen en die van het Kyoto Protocol te realiseren.


Emissiehandel is de handel in emissie-rechten, die het recht geven om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Vragers en aanbieders handelen in emissie-rechten en zo komt een CO2-prijs tot stand.


Het ETS reguleert de uitstoot van zo'n 11.000 bedrijven. Die nemen gezamenlijk 45% van de Europese uitstoot aan broeikasgassen voor hun rekening.Toepassing

Een WKK kan efficiënt worden toegepast in situaties waar behoefte is aan warmte en elektriciteit.


Voorbeelden zijn de glastuinbouw, toepassing in ziekenhuizen, stadsverwarming en industriele complexen.glastuinbouw

Tegenwoordig worden WKK installaties ook grootschalig ingezet bij data-centers.Fabrikanten

Er zijn enkele gespecialiseerde motor bouwers, die WKK in hun product gamma hebben:


Innio Jenbacher

https://www.innio.com/en/products/jenbacher


Bergen Rolls Royce

https://bergen.rolls-royce.com/


Siemen Gas Engines

https://new.siemens.com/global/en/products/energy/power-generation/gas-engines.html

Meer informatie


https://www.chpsupport.com/resources.html


https://nl.wikipedia.org/wiki/Warmte-krachtkoppeling


https://www.kasalsenergiebron.nl/besparen/wkk-restwarmte/wkk/


https://www.innio.com/en/products/jenbacher


https://www.emissieautoriteit.nl/emissiehandel-industrie

Jenbacher - JMS624 - CHP - WKK Jenbacher WKK
onderhoud WKK installaties datacenter - wkk

VACATURE! Allround Service Monteur